LEEP konizasyon
Blog

LEEP Konizasyonu ve Servikal Kanser

Hücrelerde meydana gelen değişimler dokularda olumsuz sonuçlara neden olabilir. Kontrol mekanizmasını kaybetmiş kanser hücreleri çekirdekte mutasyonu işaret eder. Fonksiyonel olarak normal hücreden farklı olan yapılar prekanseröz belirtilerle vücudu uyarır. Anatomik olarak uterus ve vajina arasında yer alan servikste de kitleler oluşabilir. Servikal kanser öncesi belirtiler ilk olarak squamokolumnar bölgede başlar. Oluşan lezyonların temizlenmesinde Leep konizasyonu işlemi kullanılır. Lazerle yapılan girişimde bölgedeki kitleler dondurularak ya da yakılarak bloke edilir.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Squamoz intraepitelyal lezyon (SIL) ve servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) servikal kanserinin erken belirtilerindedir. Riskli bölgenin yapılan taramalarla belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Aksi takdirde bahsedilen lezyonlar genellikle 50 yaşlarında servikal kansere neden olur. Buradaki kitlelerin çıkarılması Leep konizasyonu ile mümkündür. İşlem sonrasında altı hafta içerisinde tam iyileşme gerçekleşir.

Servikal Kanser Risk Faktörleri ve LEEP Konizasyonu

Kadın sağlığı üzerinde yapılan araştırmalar korunmasız ve çok eşli cinsel hayatın tehdit durumu olduğunu gözler önüne sermiştir. Cinsel ilişki yaşının küçük olması ve bilinçsizlik servikal kanserlerinde en büyük risktir. Servikal kanser tanısı alan hastaların çoğunda HPV enfeksiyonuna rastlanmıştır. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyondan farklı yöntemlerle korunma mümkündür. Risk faktörü altında incelenen diğer etkenler sigara kullanımı, immün sistem zayıflığı ve beslenme yetersizlikleri şeklinde sıralanabilir. Servikal kanserde risk altındaki bu gruplarda lezyonların temizlenmesiLeep konizasyonu yöntemiyle gerçekleşir. Kanserin ilk belirtilerinin gözüktüğü prekanseröz evrede taramaların büyük katkısı vardır.

Rahim ağzının traşlanması olarak adlandırılan LEEP & konizasyon lazer yardımıyla yapılır. İşlemde öncelikli hedef hastanın ağrı duymasını engellemektir. Bunun için kişiye anestezi verilir. Servikal intraepitelyal neoplazi CIN 1-2-3 olarak adlandırılır. Leep konizasyonU tedavisinde CIN 2 ve CIN 3 kitlelerinin gözlenmesi için Lugol solüsyonu kullanılır. Özel solüsyon sayesinde serviks bölgesindeki kitlelerin yeri belirlenir. Özel LEEP materyalleri ile rahim ağzına ilerlenir. Gereğinden fazla ya da az doku alınmadan kanser özellikli kitle çıkarılır. 15 dakika süren işlemden hemen sonra hasta taburcu edilir.

LEEP Konizasyonunun Servikal Kanser Önlemedeki Rolü

Endoservikal kolumnar epitelde meydana gelen kontrolsüz hücre artışı squamoz metaplaziye neden olur. Burada bulunan kitleler Leep konizasyonu ile kontrol altına alınmaz ise servikal kanser kaçınılmazdır. Prekanseröz belirtiler düzenli yapılar pap smear testiyle belirlenir. Kadın hasta genellikle 20 ila 30 yaş grubundadır. Tespit edilen dokuların güvenli bir şekilde yakılması ve dondurulmasıyla bölge kontrol altına alınır. LEEP konizsayonda seçilen uzman hekiminin güvenilirliği önemlidir. Servikal bölgede fazladan alınan doku gebelik durumunu etkiler. Erken doğum, düşükler ve hamile kalamama alınan fazla dokunun nedenidir.

 

LEEP konizasyon

 

LEEP Konizasyonu Sonrası Takip

Belirli aralıklarla yapılan pap smear testinin anormal çıkması kanserlerin erken teşhisinde oldukça önemlidir. Servikal kanserin tanı ve tedavisinde kullanılan Leep konizasyonu sonrası dikkat edilmesi gerekenler vardır. Tam iyileşmenin gerçekleşmesi bir buçuk ayı bulur. Bu süreçte hastanın belirli sağlık rutinlerini yerine getirmesi istenir. Altı aylık aralarla kolposkopi ya da servikal smear yaptırılması istenir. Iki negatif sonuç alınana kadar hasta takip edilir. İşlemden sonra kitlenin varlığını belirten tarama HPV testidir. HPV testi pozitifse hastaya kolposkopi uygulanır.

Leep konizasyonu işleminden sonraki bir iki gün hastanın karın içi basıncı arttırmaması gerekir. Tuvalet esnasında ıkınmak gibi durumlar basıncı arttıracaktır. Tam iyileşme (4-6 hafta) gerçekleşene kadar cinsel ilişkiden uzak durulması önemlidir. Ayrıca kişide hafif lekeli kanama meydana gelebilir, gayet normal bir durumdur. Aşırı kanamalarda doktorunuza bilgilendirmek gerekir. Her invaziv girişimden sonra olduğu gibi enfeksiyon açısından vücut risk altındadır. Genital bölgeye yapılan müdahaleler nedeniyle bölge hijyenine dikkat etmesi gerekir.

Servikal Kanser Tanısı Konulduktan Sonra LEEP Konizasyonu

Leep konizasyonu işlemi sadece servikal bölgedeki kitlelerin alınmasında değil tanılamada da kullanılır. Serviks bölgesindeki kitleden biopsi örneği LEEP konizasyonu ameliyatıyla alınır. Şüpheli durumlarda ya da HPV varlığında birden fazlada yapılabilir. Burada amaç ilk aşamalarında olan kanserli dokunun hızlıca bölgeden uzaklaştırmaktır. Soğuk ve sıcak uygulaması olan işlemden altı ay sonra kontroller başlar. Yapılan taramaların servikal kanserin ilerlemesini durdurduğu tecrübe edilmiştir. Süreçte bireyin vücudunu tanıması ve sağlığı için taramalarını düzenli yapması oldukça önemlidir.

Daha fazla bilgi edinmek için Youtube kanalımızı ziyaret edin.