Laparoskopi ile Tedavi Edilebilen Yaygın Hastalıklar Nelerdir?
Blog

Laparoskopi İle Tedavi Edilebilen Yaygın Hastalıklar Nelerdir?

Laparoskopi cerrahisi, karın bölgesinde oluşan çeşitli rahatsızlıkların teşhisi ve tedavisi için gerçekleştirilir. Bu uygulamalar teknoloji desteklidir. Tanısal amaçlı yapılabildiği gibi hastalıklı organlara müdahale edilebilmesi için de gerçekleştirilebilir.

Laparoskopi cerrahisi genel olarak genel anestezi altında uygulanır. İşleme başlarken ilk olarak hasta içerisinde karbondioksit gazı verilerek karnın şişmesi sağlanır. Gaz verilmesi ile karın içerisindeki organlar birbirinden uzaklaşır. Böylece ameliyat daha sağlıklı gerçekleşir.

Laparoskopi cerrahisi ilk olarak safra kesesi ameliyatı ile kendini göstermeye başlamıştır. Yıllarca sadece safra kesesi ameliyatlarında uygulanmaya devam edilmiştir. Teknolojik gelişmelerle görüntü işleme teknolojinde ilerleme yaşanması, farklı tedavilerde de uygulanmaya başlanmasını sağlamıştır.

Laparoskopi ile birlikte karmaşık operasyonların çoğu daha kolay şekilde gerçekleştirilebilir. Son yıllarda karın boşluğunda uygulanan çoğu ameliyat laparoskopik yöntemlerle tedavi edilebilir. Genel cerrahi tedavilerinde de laparoskopik cerrahileri teknikleri sık sık kullanılır. Tedavi edilebilen hastalıklar şu şekildedir:

  • Safra kesesi rahatsızlıkları
  • Kasık fıtıkları
  • Apandisit oluşumu
  • Reflü hastalığı
  • Karın bölgesi kanserleri (kolon, rektum, mide)
  • Obezite cerrahisi

İlginizi Çekebilir;

Safra Kesesi

Laparoskopik safra kesesi ameliyatı, safra kesesi problemlerinin tedavi edilmesi için tercih edilen bir cerrahi yöntemdir. Safra kesesi rahatsızlıklarının tedavisinde gerçekleştirilen operasyonların çoğunluğunda laparoskopi yöntemi tercih edilmektedir. Dünya üzerinde zorunlu kalınmadığı sürece safra kesesi ameliyatları açık şekilde gerçekleştirilmemektedir. Gene olarak laparoskopi yöntemi uygulanarak ameliyatlar tamamlanır.

Bu yöntemde, karın bölgesine küçük kesiler açılır. Daha sonra laparoskop yardımıyla ameliyat kısa sürede gerçekleştirilir. Laparoskopik cerrahi ile safra kesesi ameliyatı, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha az ağrılıdır. Bu nedenle hastalar için daha az travmatik bir seçenek sayılabilir. Ancak her hastanın sağlık durumu birbirinden farklıdır. Bu nedenle cerrahınız size en uygun tedavi seçeneğini önermelidir. Ameliyat öncesi ve sonrası talimatlara da uymak fazlasıyla önemlidir.

Laparoskopi ile Tedavi Edilebilen Yaygın Hastalıklar Nelerdir?

Apandisit

Apandisit ameliyatlarında da Laparoskopi yöntemleri tercih edilmektedir. Bu yöntem ile karın bölgesine küçük kesiler açılır. Daha sonra laparoskop adı verilen cerrahi alet ile gözlem yapılır. Apandisit tedavilerin çoğunluğunda öncelikli ve standart yöntem laparoskopidir. Bu yöntem daha hızlı iyileşme süreci sağladığı için daha fazla tercih edilir.

Laparoskopi tedavilerinde genellikte daha az yara izi bulunur. Hasta hastanede kalma süresini daha kısa geçirir. Bu tür avantajlar göz önünde bulundurulduğunda laparoskopiye olan talep de artar. Ancak her hastanın fiziksel sağlık durumu birbirinden farklılık gösterir. Hastalığın şiddeti ve genel sağlık durumuna göre tedavi şekli belirlenir.

Kasık Fıtığı

Laparoskopi uygulanan bir hastalık türü de kasık fıtığıdır. Kasık fıtığı tedavilerinde laparoskopi standart olarak sıklıkla uygulanır. Mide ve kasık fıtıkları bu yöntemle daha kolay şekilde tedavi edilir. Klasik açık ameliyat yöntemleri oldukça zor ve iyileşme süreci güç tedavi yöntemlerindendir. Ancak laparoskopi daha kolay ve iyileşme süreci kısa olan bir tedavi şeklidir. Bu tür avantajları göz önünde bulundurulduğunda daha fazla tercih edilir.

Laparoskopi ile kasık fıtığı ameliyatlarında karın içine küçük kesiler açılarak kamera ve aletler kullanılır. Ameliyat daha az doku zararı ile gerçekleştirilir. Hastanın ameliyat sonrası iyileşme süreci kısalır, ağrı azalır ve çok daha az yara izi kalır. Bu yöntemin kolaylığı sayesinde hasta genellikle daha erken günlük aktivitelere dönebilir. Ancak, ameliyat türü hastanın durumuna bağlıdır. Uygunluğu, ameliyat öncesinde cerrah tarafından detaylı olarak değerlendirilir.

Karın Bölgesi Kanserleri (Kolon, Rektum, Mide)

Laparoskopi birçok kanser türünde tanısal değeri yüksek olan bir teşhis etme yöntemidir. Aynı zamanda kanser türlerinde tedavi amacıyla yapılan girişimlerde de oldukça etkilidir. Hatta araştırmalara göre laparoskopi cerrahisinin etkileri diğer cerrahi müdahalelere göre daha çok avantaj sağlanır.

Reflü Hastalığı

Reflü hastalıkları mide içeriklerinin yemek borusuna kaçması sonucu mide ve göğüste yanma olarak kendini gösterir. Çeşitli şikayetlere yol açan bu rahatsızlığın tedavi edilebilmesi için laparoskopi yöntemleri kullanılır. Böylece daha kısa sürede kolay ve sorunsuz iyileşme sağlanır.

Obezite Cerrahisi

Sağlığı tehdit edecek kadar ilerleyen şişmanlık obezite olarak adlandırılmaktadır. Son yıllarda çok sayıda insanın yaşadığı bu rahatsızlık cerrahi çözümlerle tedavi edilebilir. Mideye tüp yerleştirilmesi, küçültülmesi gibi ameliyatlar laparoskopik yöntemlerle kolayca tedavi edilebilir. Aynı zamanda iyileşme süreci de daha kolay geçebilir. Sonuç olarak hasta kısa sürede günlük hayatına geri dönebilir.

Laparoskopi hakkında daha fazla bilgi almak için Youtube kanalımızı ziyaret edin.