endometrium kanseri evreleri
Blog

Endometrium Kanseri Evreleri

Ülkemizde ve dünyada jinekolojik kanserler arasında sıkça karşılaşılan endometrium kanserini erken tanıyla tedavi etmek mümkündür. Tedavi yöntemleri kanserin bulunduğu konuma, büyüklüğe ve mevcut durumuna göre değişiklik gösterir. Uzmanlar bu özellikleri göz önüne alarak endometrium kanserini evrelere ayırmışlardır. Endometrium kanseri evreleri dört aşamada incelenir ve hastalık belirtileri değişiklik gösterir. Bireyin erken teşhis için vücudunda meydana gelen değişikliklerin farkında olması gerekir. Ayrıca düzenli yapılan pap smear testi gibi kanser taramaları erken tanıda hayati önem taşır.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

 

 

 

Erken Evre Endometrium Kanseri: Tanı ve Tedavi Yöntemleri

İlerleyen teknoloji sağlık alanında farklı tedavi yöntemlerinin keşfedilmesine olanak sağlamıştır. Kadınların menopoz döneminde sıkça karşılaştığı endometrium kanserinin erken tanısı mortalite oranını azaltır. Endometrium kanseri evreleri tanısında kullanılan yöntemler şu şekildedir;

  • Pelvik muayene; kistler, tümörler ve uterusun şeklinin incelendiği fiziki bir muayenedir. Uzman jinekolog tarafından işlem gerçekleşir.
  • Vajinal ultrason; uterus duvarının incelenmesi ve görüntülenmesinde kullanılır.
  • Histeroskopi; endometrium ve rahim içi görüntüleme işlemidir.
  • Biyopsi (Küretaj ve dilatasyon); endometrium bölgesinden alınan örnek parçanın patolojiye gönderilmesi sonucunda kanser tanısı için kesin veriler elde edilir.
  • MR (manyetik Rezonans) ve BT (bilgisayarlı tomogrofi)

Tanı yöntemlerinden elde edilen veriler ışığında endometrium kanseri evreleri belirlenir. Hastanın mevcut kanser durumuna uygun tedavi işlemleri arasında cerrahi ilk sırada yer alır. Cerrahi işlem doğrultusunda bölgede bulunan kitle temizlenir. Cerrahi müdahaleden sonra tekrarlama riski yüksek olan durumlarda radyoterapi tedavisine başlanır. Bu tedavi genellikle malign kanser hücrelerinin temizlenmesinde kullanılır. Cerrahi işlemin tehlikeli olacağı durumlarda da radyoterapi kullanılır. Kemoterapi tedavisi tekrarlayan kanser türlerinde ve metastaz evrelerinde (evre 3 ve 4) kullanılır.

İleri Evre Endometrium Kanseri: Belirtiler ve Tedavi Seçenekleri

Endometrium kanseri evreleri arasında üçüncü ve dördüncü aşamalarda belirtilerin şiddeti artmıştır. Kanserli dokunun metastaz özellik gösterdiği evrelerde uterus ve çevresi etkilenmiştir. Son evre olarak adlandırılan dördüncü evrede bağırsak, mesane, kemik ve akciğerler kanserli dokular yerleşmiştir. Endometrium kanserinin son evrelerinde pelvik bölgesinde yumru ve kitleler hissedilir. Kanserli dokunun mesaneye baskı yapması sonucu idrar yapmada zorluk veya kaçırma durumları meydana gelir. Bağırsak problemleri, şiddetli ağrı, vajinada adet harici kanama ve akıntı belirtiler arasında yer alır. İleri evrelerde alınabilecek olan kitleler cerrahi müdahale ile temizlenir. Ancak kemiklere kadar ilerleyen endometrium kanserlerde palyatif tedavi uygulanır. Hastanın geri kalan yaşamında ki kalite arttırılarak bağımsız hareket edebilmesi amaçlanır.

Endometrium Kanseri Evreleri

Endometrium Kanserinin 1. Evresi: Belirtiler ve Risk Faktörleri

Endometrium kanseri evreleri arasında rahim ile sınırlı olan birinci aşamada tedaviye yanıt genellikle olumludur. Bu evrede teşhisi yapılan kanser erken tanının önemini gösterir. Birinci evrede belirtiler menstrüsyon harici meydana gelen kanamalardır. Her kanamanın kanser olmayacağı gibi olacağı da kesin değildir. Anormal pelvik ağrılar ve vajinal akıntının gözleneceği evrede bireyin dikkati oldukça önemlidir. Düzenli yapılan kanser taramaları sayesinde tanı konulabilir.

Endometrium Kanserinin 2. Evresi: Tedavi ve Hayatta Kalma Oranları

Rahimde bulunan lenflere ulaşamayan kanserli hücreler servikse ilerlemiştir. Metastazın görülmediği evrede uygun tedavilerle iyileşme sağlanabilir. Düşük dereceli kanser kategorisinde incelenen evrede hastanın yaşam koşullarını düzeltmesi gerekir. Sigara, alkol, sedanter yaşam ve kötü beslenme alışkanlıklarından uzak durulması oldukça önemlidir.

Endometrium Kanserinin 3. Evresi: Yayılma ve Tedavi Planları

Endometrium kanseri evreleri arasında metastazın görüldüğü yer üçüncü aşamadır. Hızlı ilerleme gösteren ve tedavisi zor olan bu evrede yumurtalık ve fallop tüpleri etkilenir. Lenf bezleri de kanserli hücreler tarafından istila edilmiştir. Kanser hücresinin bulunduğu bölgeye göre kitle cerrahi girişimlerle temizlenir. Jinekolog tarafından cerrahi yöntemle lenf bezleri, yumurtalıklar ve rahim tamamen çıkarılır. Kemoterapi ve radyoterapi doktor kontrolünde verilir.

Endometrium Kanserinin 4. Evresi: Belirtiler ve Yaşam Kalitesi

Kemik dokuya kadar ilerleyen kanser dokusunun iç organlara etkisi evre dörtte artmıştır. Mesane, akciğer, bağırsak gibi organlar artık kanserli birer dokudur. Yapılan cerrahi müdahaleler ve ek tedavilerin artık yanıt vermediği aşamadır. Endometrium kanseri evreleri arasında dördüncü aşama patolojik belirtilerin şiddetlendiği evredir. Ağrı, kanama, idrar yapmakta zorlanma ve metabolik sorunlar gözlemlenir. Sağlık çalışanları bu aşamadan sonra bireyin acısını hafifletmek amacıyla tedavi hizmeti sunacaktır. Hastanın yaşam kalitesini arttırarak ağrılarını hafifletmek için girişimler yapılacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek için Youtube kanalımızı ziyaret edin.